Gebruikersvoorwaarden

Home / Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Kaylies is de eigenaar en beheerder van de website www.kaylies.nl: een all-in- one online beauty lounge. Hierop kun je op een interactieve manier kennis maken met de wereld van beauty. Een unieke ervaring waar je beauty producten écht leert kennen.

In deze gebruiksvoorwaarden worden de rechten en plichten van zowel geregistreerde als niet-geregistreerde gebruikers en/of bezoekers van de website beschreven. Door de website te betreden en op de één of andere manier te gebruiken, ga je akkoord met de inhoud van deze voorwaarden en met ons privacybeleid. Wanneer je naast het bezoeken van de website ook producten of diensten afneemt die via de website worden aangeboden, dan gelden de voorwaarden die je hebt ontvangen en/of geaccepteerd bij het aangaan van de overeenkomst.

Site-inhoud

De inhoud van deze site is door Kaylies met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Kaylies kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie op ieder moment en in alle opzichten juist, up to date en volledig is. Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Kaylies is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op de website verstrekte informatie. Dit geldt tevens voor eventuele ter beschikking gestelde programmatuur en (on)bereikbaarheid van de site.

De websites van derden, waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Kaylies gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden, tenzij anders vermeld. Kaylies aanvaard dan ook geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze sites.

Copyright en andere intellectuele eigendomsrechten

De website www.kaylies.nl en de inhoud daarvan, inclusief afbeeldingen, video’s, teksten, geluiden, gegevens en programmatuur, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Deze rechten komen toe aan Kaylies, tenzij anders vermeld. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaylies.

Alle merken, waaronder woord- en beeldmerken, op deze website zijn – tenzij anders aangegeven – eigendom van Kaylies. Zonder schriftelijke toestemming van Kaylies is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Met andere woorden: gebruik geen teksten, afbeeldingen, video’s, slogan’s en logo’s van Kaylies zonder daarvoor schriftelijke toestemming te hebben gekregen. Wil je graag content van de website gebruiken? Stuur dan een mail naar info@kaylies.nl en vermeld daarin welke content je zou willen gebruiken en waarvoor. Kaylies zal het verzoek in behandeling nemen en zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Membership @ Kaylies.nl

Deelname aan de membership website www.kaylies.nl is geheel op vrijwillige basis. Dat wil zeggen dat je niet verplicht bent om member te worden en dat de website ook zonder membership toegankelijk is. Echter is het zonder persoonlijk account niet mogelijk om punten te sparen/kans te maken op giften.

Bij het aanmaken van een account stem je in met deze gebruiksvoorwaarden. Nadat je een account hebt aangemaakt, is het mogelijk om deel te nemen aan de opdrachten op de site en maak je kans op een gift. Ben jij de gelukkige winnaar? Dan zal Kaylies zo snel mogelijk contact met je opnemen en de gift toesturen. Dit kan Kaylies alleen doen indien zij beschikt over jouw adresgegevens. Voor alle winacties geldt dat over de uitslag niet kan worden gecorrespondeerd en dat alle rechten ten alle tijde voorbehouden blijven aan Kaylies.

Richtlijnen membership

Van members wordt verwacht dat zij de opdrachten serieus nemen. Voor wat betreft het plaatsen van reviews vragen wij je dan ook je aan de volgende richtlijnen te houden:

(i) Schrijf alleen reviews over producten die je daadwerkelijk hebt uitgeprobeerd.

(ii) Schrijf een eerlijke review maar blijf altijd respectvol.

(iii) Reviews met een commerciële insteek zijn niet gewenst en worden niet geaccepteerd.

(iv) Misbruik van het puntensysteem wordt niet op prijs gesteld. Reviews zonder inhoud worden niet geplaatst en eventueel verdiende punten zullen worden ingetrokken.

Richtlijnen social media

Kaylies geeft uitdrukkelijk toestemming om de social media pagina’s, zoals Facebook, Pinterest, Instagram of YouTube, te gebruiken en te delen, dan wel om beoordelingen of opmerkingen te plaatsen op deze social media kanalen. Daarbij vragen wij je aan de volgende richtlijnen te houden:

(i) Wees beleefd en netjes. Buitensporige scheldwoorden, godslastering, vechtwoorden, discriminerende scheldwoorden, seksuele intimidatie, pesten, gruwelijke taal of anders, wordt niet geaccepteerd.

(ii) Berichten moeten afkomstig zijn van echte personen. Wij verwijderen alle berichten op onze social media-pagina’s waarvan we denken dat ze afkomstig zijn van nep- of anonieme profielen.

(iii) Controleer of alle ingediende informatie juist en feitelijk is. Negatieve opmerkingen en klachten die door jou worden geplaatst, kunnen worden opgevat als beweringen over Kaylies of een individu en kunnen onderhevig zijn aan smaadwetten en andere wettelijke claims.

(iv) Heb je klachten, opmerkingen of ideeën over Kaylies, de website of de producten en diensten die via de website worden aangeboden? Deel dit dan met ons via info@kaylies.nl en niet openbaar met anderen. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op!

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Kaylies behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Het verdient aanbeveling om deze voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen
op de hoogte bent.